PhotoTWENS 2021

Beste fotograaf,

Na het succes van de vorige edities, organiseert UNEXPOSED – met de steun van de Stad Leuven, de negende editie van de PhotoTWENS-tentoonstelling in het CC Kapel Romaanse Poort van vrijdag 3 september tot en met zondag 19 september 2021.

Voor de PhotoTWENS 2021-editie zoeken we fotowerk van fotografen vanaf 20 jaar en jonger dan 30 jaar. Van hen verwachten we een coherente reeks van minimum 3 tot maximum 5 foto’s rond een eigen vrij thema.  

Indien je geïnteresseerd bent om aan deze deelnemersselectie deel te nemen vragen wij om ten laatste op 23 mei 2021 een digitaal portfolio in te zenden naar info@unexposed.eu. De voorwaarden tot deelname samen met het volledig in te vullen deelnemingsformulier vind je in bijlage.

Een onafhankelijke en deskundige jury zal een selectie maken uit de ingezonden fotoreeksen. De PhotoTWENS 2021 – jury is samengesteld uit Catherine Lemblè (fotograaf), Karel Fonteyne (fotograaf), en Stefan Vanthuyne (stichter Belgian Platform for Photobooks – schrijver De Standaard).

De catalogi van vorige edities kan je inkijken via https://www.unexposed.eu/

Wij danken je voor je interesse en wensen je succes met je inzending.


Cher photographe,

Après le succès des éditions précédentes, ‘UNEXPOSED’ organise, avec l’aide de la ville de Louvain, pour la neuvième fois l’exposition de photographies PhotoTWENS au centre culturel Romaanse Poort du 3 jusq’au 19 septembre 2021.

A cet effet, nous recherchons les photographes de 20 à 30 ans. Nous attendons d’eux une série cohérente de 3 photos au minimum à un maximum de 5 photos autour d’un thème libre.  

Si vous voulez participer à cette sélection de candidats, nous vous demandons d’envoyer un portfolio digital à info@unexposed.eu le 23 mai 2021 au plus tard. Vous trouverez les conditions de participation et son formulaire à remplir complètement en annexe.

Un jury indépendant et qualifié fera une sélection parmi les travaux envoyés. Le jury de PhotoTWENS 2021 est composé de Catherine Lemblè (photographe), Karel Fonteyne (photographe) et Stefan Vanthuyne (fondateur Belgian Platform for Photobooks – chroniqueur De Standaard).

Vous pouvez consulter en ligne les catalogue des éditions précédentes via https://www.unexposed.eu

Nous vous remercions de votre intérêt et vous souhaitons beaucoup de succès avec votre envoi.


Dear photographer,

Following the ever-increasing success of the previous editions, “UNEXPOSED”, with the support of the City of Leuven, will be hosting the ninth edition of the PhotoTWENS photography exhibition at the Romaanse Poort Cultural Centre from 3 up to and including 19 September 2021.

For the PhotoTWENS 2021 edition we are looking for photographic work by photographers from the age of 20 but under the age of 30 years. More specifically, we are interested in coherent series of between 3 and 5 photographs on a theme of your choice. If you would like to take part in this selection process, kindly send your digital portfolio to info@unexposed.eu by 23 May 2021 at the latest. For your convenience, we send you herewith enclosed the conditions for participation, including the application form which must be completed in full.

An independent jury will make a selection from the photo series submitted. The PhotoTWENS 2021 jury will seat Catherine Lemblè (photographer), Karel Fonteyne (photographer) and Stefan Vanthuyne (Founder Belgian Platform for Photobooks – columnist De Standaard).

You can check out the catalogue of the past editions online via  https://www.unexposed.eu

We thank you for your interest and wish you every success with your entry.

Arctic Paper ,Zweeds producent van mooie en kwaliteitsvolle papiercollecties en mede-sponsor van PhotoTWENS, selecteerde uit deze PhotoTWENS editie 3 fotoreeksen. Deze reeksen worden gedrukt als formaat A5 formaat fotokaart op het MUNKEN ID papier.

De kaarten met foto’s van Hanneke Van Camp , Seppe Van Craywinkel en Sarah Oyserman zet Arctic Paper Benelux in om haar papiercollectie te promoten bij uitgeverijen, ontwerpbureaus en reclame-agentschappen. Ook de fotografen krijgen elk 50 sets van hun kaarten.